EU jelentés az ír traveller közösségről

Mint ahogyan Magyarországon, itt is él egy társadalmi réteg a periférián, az itteni traveller közösség. Sokan ír cigányoknak titulálják őket, noha az életmódjukon kívűl nincs más rokonság a két népcsoport között, mi több, genetikailag bizonyítottan ők az írek, neveik is ezt takarják. Az apróbb részletekbe nem mennék bele, mint ami az ilyen zárt közösséget jellemez, egy dolog vitathatatlan azonban: összetartóak.

Az új kimutatások szerint az ír travellereknél a legmagasabb az akut szegénység, a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, és Európában a traveller és roma közösséget érinti a legsúlyosabb megkülönböztetés. Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) megállapításai azt mutatják, hogy bár az ír travellerek gyermekei jelentős mértékű zaklatásoknak vannak kitéve az iskolában, mégis az ő közösségeikben az egyik legmagasabb részvételi arány az iskolába járásnál. Ez azonban nem jelenti azt, hogy benne lennének a társadalom szélesebb körében.

A roma és traveller jelentés, amely 6 országra terjedt ki, 4.659 16 évesnél idősebb ember megkérdezésével készült az önmagukat romáknak, vagy travellereknek valló személyektől, Belgium , Franciaország , Írország , Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság részvételével.

Éhség és szegénység

A jelentés a továbbiakban megállapította, hogy az ír travellerek háztartásainak 31 százaléka – köztük a gyermekes családok 28 százaléka – él súlyos szegénységben. Az írek aránya a hat vizsgált ország közül a legmagasabb, ezt követik a belga és a svéd romák 28 százalékkal. A legalacsonyabb arány a Hollandiában élők között van, ahol ez csak 4 százalék. Az ír travellerek tizede olyan háztartásokban él, ahol legalább egy ember éhesen feküdt le az elmúlt évben esténként, köztük a gyermekes otthonok 7 százaléka, míg további  40 százalékuknak „nagy nehézségei voltak a megélhetéssel”.

Az ír travellerek foglalkoztatási aránya volt a legalacsonyabb a felmérésben. A 20-64 évesek között az ír traveller nők 17 százaléka rendelkezik valamilyen fizetett munkával, míg az ír nők 68 százaléka alkalmanként kap juttatást, míg az ír traveller férfiak 13 százaléka rendelkezik fizetett munkával, szemben az alkalmanként juttatást kapók 82 százalékával. Ezek az arányok szinte megegyeznek a hollandiai roma férfiak 80, az Egyesült Királyság cigány és traveller férfiak 75 százalékával és Franciaországban a férfiak körében 64 százalékkal.

Bankszámlák és oktatás

Az ír travellereknek volt a legritkább esetben bankszámlájuk, 63 százalékuk nem rendelkezett vele. A belga romák aránya a következő legmagasabb, 29 százalékkal.

Az ír travellerek szüleinek közel egyharmada (27%) szerint gyermekeiket zaklatták vagy zaklatják folyamatosan az iskolában, a traveller származásuk miatt. Az ír traveller gyermekek aránylag magasabb arányban vesznek részt az oktatásban fiatalabb korban, az oktatásra jogosult traveller gyermekek mintegy 75 százaléka vesz részt az óvodai és bölcsődei oktatásban és 96 százalékuk pedig az iskolai és középiskolai oktatásban úgy 16 éves korig. Míg a korai iskolaelhagyás jóval magasabb az ír traveller serdülők körében (70 százalék), mégis alacsonyabb, az európai vizsgált országok átlagánál, ahol a számok az  Egyesült Királyságban (91 százalék) és Hollandiában (88 százalék). Michael O’Flaherty, az FRA igazgatója elmondta:

“Ez a jelentés megdöbbentő és egyben sokkoló is, hogy milyen nehézségekkel kell a roma és traveller közösségeknek szembenéznie a mai Európában.”

Az ügynökség arra kéri a tagállamokat, hogy állítsák előtérbe a travellerek és a romák elleni megkülönböztetésre irányuló küzdelmet, és „biztosítsák” azt, hogy „minden szakpolitikai területen érvényesül”.

Szerkesztői megjegyzés: Egy magyarországi, pontosabban egy kelet, közép-európai hasonló kimutatásra is kíváncsiak lennénk itt a (H)írmorzsáknál. A számok tényleg nem jók, de sok esetben azért azt elfelejtik, hogy ezek a közösségek  nehezen olvadnak be a többségi társadalomba, hiszen köti őket a kulturális és hagyomány betartási kötelezettségük, illetve a fentebb már említett kirekesztésük a többségi társadalom által. Sok munka van ezen a téren, de amíg a kultúra és hagyomány szabályozza életüket, nagyon kevesen tudnak kitörni abból a közegből. Vannak jó példák, de kevés sajnos.

Cikk forrása: Irish Times

Norbi

Alapító és tulajdonos a (H)írmorzsák hír-blog oldalnak, 2016 óta. Szegeden született 1974-ben, nős két gyermek büszke apja. Érdeklődési területe a történelem, politika, és a gitáRock! 2008-óta él Írországban.

Vélemény, hozzászólás?